De identiteit van het Noorden

Voor New Noardic Wave maakten we De Identiteit van het Noorden. Een serie portretten die NNW in staat stelde hun missie/visie beter te definiëren en die de geïnterviewden activeerden; ze bewust maakten van hun liefde voor hun land.