Verbinden

Hoe creëer je een wij gevoel? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich thuis voelen bij je merk of je organisatie? Hoe zorg je voor fans en ambassadeurs? Voor sociale cohesie, verbondenheid? COMMUNITYBUILDING!

Al begin 1900 beschreef de grondlegger van de sociologie, Emile Durkheim, de theorie dat mensen sterker de norm van de groep naleven als ze sterk gebonden zijn. Hoe groter de sociale cohesie binnen een groep, hoe groter de kans dat mensen elkaars voorbeeld volgen.

Sociale cohesie is dus belangrijk. De trots die mensen voelen kun je aanwakkeren door het delen en ophalen van verhalen er ervaringen en het creëren van een gezamenlijk verhaal.