Playground: lab voor innovatie in Storytelling en Gamification

Wat krijg je als je een gamedesigner, een storyteller en een social designer bij elkaar zet? Of een kunsteconoom, een acteur en een interactive performance designer…

Dat is precies waar de Playground naar op zoek ging. Voor Spektor Storytelling en gamebedrijf Flavour startten we een lab waarin een multi-disciplinair team (afkomstig van velerlei opleidingen) vijf maanden lang gezamenlijk aan projecten werkten.

Verhaal.me ontwierp de opzet, wierf en selecteerde nieuwe playgrounders, coördineerde hun vijfmaandelijkse programma, gaf persoonlijke en inhoudelijke begeleiding en coördineerde hun inzet op projecten van Spektor en Flavour.

De playground ontstond uit de behoefte om voorloper te blijven op het gebied van storytelling en gamification. De digitale wereld verandert zó snel dat een bedrijf het zich niet meer kan permitteren om hetzelfde trucje telkens opnieuw te blijven uitvoeren. Het lab bood de mogelijk om enerzijds eigen IP-projecten te ontwikkelen en anderzijds net iets dieper op innovatievraagstukken in te gaan.

Door het inzetten van multi-disciplinaire (aanstormende) talenten konden vraagstukken vanuit verschillende standpunten worden bekeken en getackeld. Tevens werd zo een compleet nieuwe generatie storytellers en gamemakers opgeleid in trans/ multi-media storytelling.

Het lab bracht vijf lichtingen voort  afkomstig van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool vd Kunsten Utrecht (6 faculteiten), mediacollege Amsterdam (3 richtingen), acteerschool Rotterdam, Rijn IJssel college, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Kinston University en de Erasmus Universiteit. Zeven van hen ontvingen een aanstelling gekregen binnen Spektor/Flavour.